Ämnen

Last Updated: 2023-04-28     Views: 19

Uppsala universitet tillhandahåller två verktyg för enkäter, Kurt och Survey&Report. Du hittar mer information på https://mp.uu.se/web/info/undervisa/kvalitet-och-utvardering/enkatundersokningar/enkatstod