Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 26

Studentuppsatser

Studenten registrerar själv sin uppsats i DiVA. I guiden Registrera studentuppsats ser du vilka institutioner och utbildningar som arkiverar uppsatser i DiVA, och vem som är kontaktperson för frågor om registrering. Är du student vid någon av dessa institutioner, registrerar du en post med information om din uppsats enligt instruktionerna i guiden. Därefter kommer en DiVA-administratör vid institutionen att granska och publicera posten så att uppsatsen blir sökbar i DiVA.

Avhandlingar

Doktoranden registrerar själv sin avhandling i DiVA. Som doktorand följer du instruktionerna i guiden Registrera licentiat- eller doktorsavhandling. Avhandlingsproduktion eller en DiVA-administratör vid biblioteket granskar och kompletterar sedan posten. Doktorsavhandlingar blir sökbara i DiVA först i samband med spikning.

Forskningspublikationer som finns i Web of Science

Varje vecka importeras publikationer med affiliering Uppsala universitet från Web of Science. I samband med importen ansvarar biblioteket för att lägga till institutionstillhörighet för samtliga medförfattare vid Uppsala universitet enligt uppgifterna i publikationen.

Det är sedan upp till författaren själv, eller en DiVA-administratör vid dennes institution, att kontrollera att rätt avdelning/forskningsprogram är angivet. Detta eftersom biblioteket inte alltid har tillgång till fullständig information.

Övriga forskningspublikationer

Institutionerna ansvarar för att registrera alla forskningspublikationer med affiliering Uppsala universitet som inte finns i Web of Science. Du som är forskare eller annan anställd vid Uppsala universitet kan själv registrera publikationer och ladda upp fulltexter i DiVA. På vissa institutioner sköts registreringen av en DiVA-administratör.

Instruktioner finns i guiden Registrera, publicera och administrera i DiVA.