Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 34

Prioriterade publikationer att registrera i DiVA är refereegranskade artiklar och forskningsöversikter publicerade i vetenskapliga tidskrifter, refereegranskade publicerade konferensbidrag (paper), samt böcker och kapitel i böcker publicerade av de förlag som klassats som vetenskapliga (nivå 1 och 2) i den så kallade Norska listan.

Samtliga publikationer författade av forskare och anställda vid Uppsala universitet bör dock registreras i DiVA. Detta för att ge en samlad bild av vad som publiceras av verksamma vid universitetet. Även recensioner, artiklar i dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga monografier och antologier, samt nya upplagor av tidigare publicerat material bör därför registreras.

Registrering i DiVA ger spridning av forskningsresultat och beständig arkivering. Registrerade forskningspublikationer används också i olika typer av bibliometriska analyser, för utvärdering samt som underlag till medelsfördelning vid Uppsala universitet.

Vad ska jag inte registrera i DiVA?

Poster som registreras i DiVA bör hänvisa till publicerat material eller till material som är under utgivning. Opublicerat material, projekt som inte resulterat i några publikationer, samt exempelvis läromedel eller kompendier ska alltså inte registreras.

Vidare är det inte tillåtet att publicera fulltexter öppet tillgängliga i DiVA om det skulle bryta mot upphovsrätten. Den som tillgängliggör publikationer i DiVA har ansvaret att se till att det sker på ett lagligt sätt. Detta antingen genom att få upphovspersonens eller utgivarens medgivande, eller genom att verket är försett med en licens (exempelvis Creative commons-licens) som tillåter att publikationen publiceras öppet tillgängligt i DiVA. Läs mer i DiVAs publiceringsvillkor.