Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 25

Det är möjligt att registrera publikationer från tiden då du var verksam vid annat lärosäte.

För att publikationerna ska visas i publikationslistan på din profilsida vid Uppsala universitet måste du för varje publikation ange ditt användar-ID i fältet Lokalt användarid.

För publikationer från tidigare anställning som registreras i DiVA ska du inte ange din nuvarande institution vid Uppsala universitet som organisationstillhörighet. Istället skriver du dåvarande tillhörighet i fältet Annan organisation, enligt det som står i publikationen. Om du registrerar din avhandling anger du det lärosäte där du disputerade.

I guiden Registrera, publicera och administrera i DiVA finns instruktioner för hur du importerar eller registrerar dina äldre publikationer i DiVA.