Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 22

En äldre doktorsavhandling (ej licentiatavhandling) från Uppsala universitet kan digitaliseras i efterhand och läggas ut i fulltext publikt i DiVA. För detta krävs att du som författare, och eventuella medförfattare, signerar en överenskommelse som sedan arkiveras i DiVA. Instruktion och mer information finns i Avhandlingsguiden.