Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 21

När du publicerar på förlag eller i tidskrift finns det vanligtvis regler för vilken eller vilka versioner (inskickad, accepterad eller publicerad) som är tillåtet att parallellpublicera i arkiv som DiVA.

Om möjligt enligt villkoren, kan du ladda upp den publicerade versionen. Det kan vara så att du själv har rätt att besluta över hur din fulltext sprids, eller att en utgivare som har upphovsrätt ändå tillåter att den parallellpubliceras. Det senare är dock ganska ovanligt.

Ett bra alternativ är därför annars att publicera den accepterade versionen i DiVA. Den har genomgått kvalitetsgranskning och motsvarar den publicerade versionen, med skillnaden att den saknar förlagets formatering.

Skulle inte heller detta vara möjligt, är det i många fall tillåtet att publicera den inskickade versionen i DiVA.

Det förekommer också att inskickad eller accepterad version kan parallellpubliceras först efter en viss tid (embargo). I de flesta fall finns information om detta i databasen Sherpa Romeo och/eller på utgivarens webbplats.

Innan en accepterad eller inskickad version blir tillgänglig i DiVA, lägger biblioteket till ett försättsblad. Försättsbladet specificerar vilken version som lagts ut i DiVA och innehåller en källhänvisning till publicerad version.

I guiden Publicera fulltextfil finns instruktioner till hur du publicerar fulltextfil i DiVA.

Läs mer om open access och parallellpublicering på bibliotekets webbplats