Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 19

Du kan importera referenser från många olika databaser till DiVA, exempelvis Web of Science, PubMed, Libris eller referenshanteringsprogram som EndNote.

Efter att du loggat in i DiVA, välj Importera uppgifter om publikation.

Följ instruktionerna i guiden Importera referens till DiVA. Kom ihåg att komplettera de importerade uppgifterna med användar-ID för alla författare från Uppsala universitet, samt med organisationstillhörighet för dessa enligt vad som anges i publikationerna.