Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 26

I fältet Lokalt användarid intill ditt namn i posten ska du som författare/redaktör/upphovsperson ange ditt användar-ID vid Uppsala universitet. Det är samma användarnamn som du loggar in med i DiVA.

Om du klickar på Koppla personpost och väljer din personpost i DiVA läggs ditt användar-ID till automatiskt. Se dock till att den information om organisationstillhörighet som lagts till via personposten överensstämmer med din organisationstillhörighet i aktuell publikation.

Användar-ID används för att koppla poster i DiVA till publikationslistor på profilsidor och på sidor på universitetets webbplats. Det blir därför enklare att visa en komplett personlig publikationslista om ditt användar-ID finns med i alla dina publikationer i DiVA.

Fyll även i användar-ID för eventuella medförfattare som är affilierade till Uppsala universitet. Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetaringången.

Du finner information om hur du lägger till användar-ID i befintliga poster i DiVA i guiden Ändra eller radera post.

Kontakta en DiVA-administratör på din institution eller biblioteket för att få hjälp att göra ändringar i poster som du inte kommer åt.