Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 27

En avgift tas ut för bearbetning, tryckning och publicering av doktorsavhandlingar. Avgiften betalas av fakulteterna. Mer information om priser för avhandlingsstöd.