Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 15

Institutioner vid Uppsala universitet kan publicera sina skrift- och rapportserier i DiVA genom att ladda upp fulltexterna i PDF-format. Det kan också finnas andra alternativ för hantering och publicering av serier. Mer information på bibliotekets webbplats

En fördel med att ladda upp filerna i DiVA jämfört med att lägga ut dem på institutionens webbplats, är att publikationerna i DiVA förses med beständiga länkar och garanteras långtidslagring. De går därför att nå även i framtiden, oavsett ändrade webbadresser.

Kontakta biblioteket för mer information och hjälp att komma igång.