Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 23

För att publicera studentuppsatser/examensarbeten i DiVA måste det finnas en DiVA-administratör vid institutionen som kontrollerar att uppsatsen är godkänd och publicerar den.

Biblioteket kan hjälpa institutionen att komma igång, men först måste ni meddela registrator att ni vill börja e-arkivera uppsatser. Läs mer i guiden Administrera studentuppsatser.