Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 42

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en icke-vinstdrivande organisation som tagit fram ett forskar-id som benämns ORCID-iD. ORCID-iDn används av många förlag, forskningsfinansiärer, lärosäten och andra aktörer med forskningsanknytning runtom i världen för att på ett konsekvent sätt identifiera forskare.

Vid skapandet av ett ORCID-iD tilldelas forskaren en unik 16-siffrig identifikator enligt formatet xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. Identifikatorn används sedan för att länka samman forskaren (inklusive eventuella namnvarianter) med dennes publikationer, och med de organisationer denne är och/eller har varit anknuten till.

Skapa ett ORCID-iD

Om du inte redan har ett ORCID-iD kan du enkelt skaffa ett på ORCIDs webbplats. Namn och e-postadress är allt du behöver ange för att registrera dig, men det är också möjligt att lägga till forskningsintressen, CV med mera. Du kan även länka samman ditt ORCID-iD med andra id:n såsom Researcher Profile i Web of Science, Scopus Author ID eller LinkedIn. Du bestämmer själv vilken information som ska vara publik på din ORCID-profil.

Direkt efter att du registrerat ditt ORCID-iD kan du börja använda det när du skickar in en artikel till ett förlag eller ansöker om forskningsmedel.

Ange ditt ORCID-iD på din profilsida

Du kan även lägga in ditt ORCID-iD på din profilsida vid Uppsala universitet. Länken till ditt ORCID-iD skrivs med förledet https://orcid.org/ följt av de 16 siffrorna i ditt ORCID-iD enligt formatet xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Ange ditt ORCID-iD i DiVA

DiVA finns personposter som berikas med ORCID-iDn för bättre analyser och forskningsutvärderingar. Person och publikation knyts på så vis samman. Du kan själv ange ditt ORCID-iD i avsett fält i samband med att du registrerar eller uppdaterar en publikationspost.

Det är även möjligt att addera ORCID-iD till äldre publikationer. Om du vill lägga till det i alla DiVA-poster där ditt användar-ID vid Uppsala universitet finns registrerat, kontakta biblioteket.