Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 16

Det är möjligt att göra utsökningar i DiVA för att skapa publikationslistor till webben. Mer information finns i guiden Gör utsökning, skapa publikationslista eller exportera från DiVA.

Om du vill visa en personlig publikationslista är det en fördel om ditt användar-ID vid Uppsala universitet är ifyllt i fältet Lokalt användarid i alla dina publikationsposter i DiVA. Följ instruktionerna i guiden Ändra eller radera post för att lägga till användar-ID där det saknas. Kontakta biblioteket om du vill göra ändringar i en post i DiVA som du inte kommer åt.