Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 26

Gå till DiVAs avancerade sökning för forskningspublikationer.

Välj Person i dropdownmenyn där det står "- OCH -". Du får då fram ett fritextfält som kan användas för att söka i fälten Författare, Redaktör och Annan upphovsman i poster i DiVA.

Skriv personens namn i sökfältet och välj bland namnalternativen från den dropdownmeny som visas. Klicka slutligen på Sök. En träfflista visas med poster där namnet/namnvarianterna är angivet som upphovsperson.

Mer information om att söka i DiVA: