Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 21

Följ instruktionerna i guiden Gör utsökning, skapa publikationslista eller exportera från DiVA för att skapa en referenslista.

Ett alternativ om du vill kunna sortera och bearbeta referenslistan är att ta ut listor i csv-format från DiVA som du sedan kan importera till Excel och liknande program. Följ instruktionerna i guiden Gör utsökning, skapa publikationslista eller exportera från DiVA.