Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 23

För att kunna logga in och registrera publikationer i DiVA behöver du ett användarkonto vid Uppsala universitet. Vänd dig till universitetets IT-support om du är student eller anställd men av någon anledning inte har ett användarkonto. Mer information om användarkonton vid Uppsala universitet.