Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 22

Du bör i första hand källhänvisa till den publicerade versionen. I vissa fall är det dock inte möjligt att få åtkomst till den publicerade versionen, varför man kan behöva källhänvisa till en inskickad eller accepterad version (författarversion) som finns tillgänglig i DiVA.

Inled referensen till en författarversion av publikationen på samma sätt som till förlagsversionen. Exakt hur referensen ska skrivas varierar beroende på vilken referensstil du använder.

Börja med att följa instruktionerna för aktuell referensstil och publikationstyp i bibliotekets Referensguide. Lägg sedan till "Version från" och den permanenta URN-länk som finns i varje DiVA-post.

Följande är ett exempel på en referens enligt Harvard-stilen:

Axenov, Serge (2010). Argument structure and impersonality in Avar. Orientalia Suecana, 59, s. 159-167. Version från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-150890

Det är vanligt att sidnumreringen i författarversionen av publikationen skiljer sig från den i publicerad version. Vid citat anger du därför, istället för sidnummer, det kapitel/avsnitt och stycke i texten där citatet återfinns.

Exempelvis, skriv källhänvisningen i löpande text på följande sätt om du använder Harvard-stilen:

(Axenov, 2010, kap. 3 Impersonality stycke 2)