Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 18

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer, dataset och projekt till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren/redaktören (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.

Vid registrering av en publikation i DiVA kan du koppla din egen och eventuella UU-medförfattares personposter till publikationen. Följ instruktionerna i guiden Hantera och redigera personposter.

I samma guide finns information om hur du uppdaterar eller ändrar din personpost. Om din personpost innehåller felaktig information som du själv inte kan ändra, kontakta biblioteket.