Ämnen

Last Updated: 2023-12-12     Views: 33

Studenter beslutar själva om deras uppsatser ska läggas ut öppet i DiVA.

I de fall fulltexten till en uppsats saknas i DiVA, kan den som vill läsa uppsatsen höra av sig till institutionen där uppsatsen lagts fram. Institutionen är ansvarig arkivinstans.

I guiden Registrera studentuppsats ser du vilken uppsatsadministratör du som läsare kan kontakta angående förfrågan om åtkomst till arkiverad uppsats.

Observera att särskilda riktlinjer gäller för en sekretessbelagd uppsats. På institutionen görs i dessa fall en prövning ifall uppsatsen bör lämnas ut.